Det er kommunal— og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) som har vært forkjemper for forenklingene i byggereglene.Regelverket er for komplisert – ikke bare for vanlige folk. Det er et ansvar hver og en har. Den nye lovgivningen har gitt større frihet for deg som privatperson, men med dette følger det også mer ansvar. Vi har selvfølgelig lansert et par små artikkelserier om dette tidligere, blant annet sent i 1998 og tidlig i 2003, men selv den nyeste begynner å bli gammel og grå i datasammenheng. Snakk sammen i nabolaget og bli enige, sier Sanner. — Som en bygningssjef sa «det kan ikke bli mer enn i dag». Er du så heldig å ha bolig nærme sjøen må du huske 100-metersregelen. 100-metersbeltet betyr at du i utgangspunktet ikke har lov å bygge nærmere sjøen enn dette. Har du en bobil eller trenger mye rom til oppbevaring. Det er fremdeles mulig å reparere enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor én bruksenhet eller branncelle uten å søke.

Det har tatt lenger tid enn det vi trodde på forhånd da – ting tar tid.

Er du usikker på om du må søke eller ikke kan du benytte Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) sitt skjema med spørsmål for å finne det raskt ut. Dersom du skal bygge garasje som er større enn 50 kvm må du søke om dette til kommunen med en byggesøknad. Trodde vi var ferdig med dette nå, jeg. Det har tatt lenger tid enn det vi trodde på forhånd da – ting tar tid. Vi i Villa har fulgt Kristian og Christina som bygger garasje selv, fra forventninger, byggesøknad, grunnarbeid – og til slutt bygging. Du kan omtrent velge hva som helst når det kommer til garasjen din, så lenge formaliteten er på plass og reglene blir fulgt. Når man ser hvor mange muligheter det er, så blir man kanskje litt interessert i å bygge selv, sier Pål Fredrik Berg, som er kategorisjef for Komplett-PC i Komplett. Ved større loft blir garasjen søknadspliktig fordi det regnes som én etasje.

Lokale Nyheter, Sport Og Kultur garasje som er større
  • Dette er ikke søknadspliktig
  • JulaPro – Bedrift
  • Kartlegg ditt plassbehov, f.eks. areal, høyde og ekstra rom
  • Bygningen er på maks éin etasje. (kjellar gjeld ikkje som eigen etasje)
  • Utvidet eller endret bruk av avkjørsel
  • Maks gesimshøyde er 3,0 meter og maks mønehøyde er 4,0 meter
  • PS! Hageinteressert? Meld deg inn i vår facebook-gruppe Vi med hage
  • Husk at du må ha snuplass på egen eiendom

Men det er du som ansvarlig for at garasjen ikke kommer i konflikt med kommunens eventuelle arealplaner for eiendommen din, vegloven, plan- og bygningsloven og andre gjeldene regelverk. Du kan begynne å bygge med en gang om alt er i orden. Problemet er at når man skal i gang med litt større oppgaver trenger man byggetegninger. Det er nemlig andre forskrifter når det kommer til å bygge en boenhet i en garasje, enn uten. Noen tomter er mer krevende enn andre. Dette tilbygget må være fire meter etter mer fra nabogrensen. Mønehøyden, altså den høyeste høyden på taket kan ikke være mer enn 4 meter. — «Skal bygningen være større enn 50 kvadratmeter? Planlegger du derimot en garasje som er større enn 50 kvadratmeter må du sende inn en byggesøknad. Bygger man uten søknad er det ingen krav til å sende ut formelt nabovarsel. Det vil si at i føringene for utslipp fra forbrenningsanlegget er det krav om bruk av BAT-prinsippet (Best Available Technology) ved valg av teknologi.

Flere leiligheter har medfølgende garasje, men ikke alle har bil.

Har man bruk for ekstra lagringsplass på PC-en kan man kjøpe en ekstra harddisk i tillegg til SSD-harddisken, hvor man kan lagre filer. Er du usikker på om du har lov kan du ta kontakt med fagfolk. Om du har en garasje du ikke benytter kan du likeså gjerne leie den ut og få noen ekstra tusen kroner å rutte med i måneden. I flg. søker har plassen vært benyttet til åteplass for jerv de to siste årene. Det har vært dårlige metallpriser, men er nå bedre. Det har vært ekstremt varmt, og som en følge av det, noe redusert byggetempo. Har du en loftromsgarasje på 49 kvadratmeter, hvor høyden er under 1,9 meter trenger du kun en forenklet byggesøknad. Men har du tenkt å ha en dobbeltgarasje med hybel, må den bygges 4 meter fra grensen. Flere leiligheter har medfølgende garasje, men ikke alle har bil. — Flere vi har snakket med tror de forenklede reglene kan skape flere nabokonflikter. I en hyttestil som kan ligne sjøhus og rorbu, har den samtidig fått sitt eget.