Senere ble det brukt kløvde stokker (stavplanker) som ga veggene plan innside, og kantene kunne bli avrettet eller utstyrt med not og fjør. Her er veggene selvbærende, med stolper satt rett ned i bakken. Støttemurer av for eksempel naturstein og betongstein med høyde inntil 2 meter. I grensetilfeller mellom avstivet og uavstivet spunt skal teknisk/økonomiske kriterier legges til grunn for valget. Samtidig ble flere av de gamle stavkirkene revet på grunn av forfall og mangel på plass til menigheten. Menigheten skulle sitte under gudstjenesten, og denne ble dominert av prestens preken og menighetens salmesang. Det er funnet stolpehull under flere stående kirker, og noen mener at dette kan være hov. Ytterligere stivhet i lengderetningen gir åsene som er nedfelt i sperrene; en mønsås og ett eller flere par sideåser. Utsparinger skal være rengjort og uten forurensninger eller rester av trematerialer, isopor e.l. På bruer der det kreves opplæring i drift av installasjoner eller utstyr skal bruforvalter kontaktes for å avklare hvem som skal få opplæring.

Les mer om de enkelte stavkirkene på Riksantikvarens nettsider.

I 200 år var det også bygget få nye kirker, og de som var der var dårlig vedlikeholdt. De forfalt raskt, mange ble dårlig vedlikeholdt, og de fleste forsvant derfor etter hvert. I de følgende årene ble det satt opp en rekke kirker, og stavkirkene som vi kjenner dem i dag, stammer fra om lag et hundre år etter dette slaget. Stavkirkene er beskrevet i kapittel 12 i Gulatingsloven. Les mer om de enkelte stavkirkene på Riksantikvarens nettsider. Type B har en mer komplisert struktur med indre stolpereisning omkring et hevet midtrom, omgitt av en omgang under et lavere tak. Stolpehullene kan være omgitt av steiner som har støttet stolpene. Teksten gir en teologisk tolkning av bygningselementene i kirken; den navngir de fleste bygningselementene i stavkirken, og kan således også være en god kilde til terminologi, i tillegg til sin teologiskhistoriske verdi. Gaver til hengerkapellet: Synes du hengerkapell ideen er god.

  • Profilene pulverlakkeres i valgfri RAL-farge
  • Klassene til Tärnaby
  • Tegninger eller BIM-modell
  • Tegne figuren for R = 4 og r = 1

Tverrbjelkene som stiver av stavlegjene og holder oppe de stokkene som støtter åsene, er tegn på de menn i kristenheten som forliker verdslige høvdinger med sine råd, slik at disse styr- ker klostre og hellige steder med rikdommer. De takbærende sperrene er kammet ned i stavlegjene. På oversiden av svillene er det skåret ut en not som veggplankene (tilene) er satt ned i, og disse er samtidig føyd sammen innbyrdes med not og fjær. Midtrommets staver er tappet ned i grunnstokkene og bærer hovedtaket. Disse frittstående stavene bærer et forhøyet midtparti og taket over dette. På stavene hviler stavlegjer som bærer sperrene for hovedtaket. Stavene har gitt navn til kirketypen. Nedre del av stavene er frittstående, mens øver del over omgangens tak inngår i midtrommets vegger. Den siste er på listen over verdensarven. Dugnadsgjengen siste dag før avreise til Hauge i Dalane. Byggingen fant i stor grad sted før vi fikk skriftlige kilder, og man har i ettertid vært vant med å tidfeste med basis i kunnskap om stilhistorie, arkeologiske undersøkelser eller gjennom nyere prøver av trevirket.

Jordtrykk. For vinkelmurer skal jordtrykket beregnes mot et vertikalt snitt gjennom jorden i flukt med bakkant av bunnplate. Noen er restaurert med Borgund stavkirke i Sogn og Fjordane som forbilde. Borgund stavkirke ligger i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane. Bygstad kirke (Bygstad kyrkje) er en langkirke fra 1845 i Bygstad i Gaular kommune, Sogn og Fjordane fylke. Stangvik kirke (Stangvik kyrkje) er en langkirke fra 1896 i Surnadal kommune, Møre og Romsdal fylke. Urnes stavkirke, Lom stavkirke, Høre stavkirke og Mære kirke. Andre ble flyttet, slik som Gol stavkirke, som kom til Kong Oscars samlinger på Bygdøy og nå forvaltes av Norsk Folkemuseum, og Fortun stavkirke, som havnet på Fantoft ved Bergen. Hans Rasmus GlomsrudHen kirke var en middelalderkirke, antakelig en liten stavkirke, som skal ha stått på gården Melleby i Eidsberg, ca. Horgen kirke var en stavkirke ved Horgen-gårdene (gnr. Over: Sverre Sirevåg som gav hengekapellet det blå korset som er laget av utbyttet inventar fra Sokndal kirke. Benjanmin som har vært med å laget takene, ser på kirken i Kristiansand.

Med navar og huggjern ble det laget nagle- og tapphull. Utførelse av fjernvarmeanlegg med effekt inntil 150 kW inkludert eventuelt sekundæranlegg som forsyner flere bygninger. Hull etter stolpekirker, ofte med rester av de tidligere stolpene, er funnet under eller nær flere stavkirker og på steder hvor sagn forteller at det skal ha stått kirker. Vi ønsker å bygge en forminsket stavkirke på en biltilhenger, slik at vi kan reise rundt i landet, inspirere til og arrangere bibelstafett, be for og med mennesker på torv og ved kirker. Rundt 1650 var antallet bevarte stavkirker redusert til omkring 270. Fra 1600-tallet er det også bevart eksempler på stavkirker som ble ombygd og modernisert ved hjelp av stavteknikk. De gamle kirkene ble ombygd, og det kom ut på 1600-tallet en del nye kirker som følge av nye bosetningsmønstre. Etterat satanister tente på kirken i 1992, er den nye kirken beskyttet med høyt gjerde.