Søknad Uten Ansvarsrett

Fritidsboliger eller bygninger til annen næring som turistanlegg/uteleiehytter til jakt er i strid med LNF-formålet og kan bare innpasses...